Analiz Çalışmaları

Bir davranışın öğrenilmiş olması için bilimsel ölçme araçları ile ölçülmesi gerekir. Davranış değişimi öğrencinin akademik sonuçlarına yansımalı ve geri bildirim verilerek desteklenmelidir. Perma Koleji’nde öğrenilen ve öğrenilmesi gereken bütün süreçler öğreticiler tarafından ölçülür ve geri bildirim verilir.

Sınavlar tamamen yeni nesil sisteme uygun olarak hazırlanır ve uygulanır.

Her ünitenin sonunda ünite kazanım sınavı(ÜKS)

Her ünitenin sonunda yeni nesil sorularla ünite değerlendirme sınavı (ÜDS)

Öğrencinin genel durumunu değerlendirmek için analiz/muhakeme sınavları(ANS)

Genel değerlendirme PERMA sınavları (GDPS)

Genel yetenek testi sınavları (GYTS)

Hız kazanma testleri (HKT) uygulanır