EĞİTİM SİSTEMİ

  1. Akran Eğitimi

PERMA AKADEMİ’ de akşam dersleri akran gruplandırılması yapılarak uygulanır. Öğrenciler akranlar arası iş birliğini ve bilgi paylaşımını içselleştirerek öğrenirler. Hem kendi bilgilerini pekiştirirken diğer arkadaşlarının da bilgi pekiştirmesinde yardımcı olurlar. Mezun öğrenciler dünyanın başarılı üniversitelerinde okuyan öğrenciler (Yerli-Yabancı) okulumuza gelerek arkadaşlarına deneyimlerini paylaşır.

  • Analiz Çalışmaları

Bir davranışın öğrenilmiş olması için bilimsel ölçme araçları ile ölçülmesi gerekir. Davranış değişimi öğrencinin akademik sonuçlarına yansımalı ve geri bildirim verilerek desteklenmelidir. Perma Koleji’nde öğrenilen ve öğrenilmesi gereken bütün süreçler öğreticiler tarafından ölçülür ve geri bildirim verilir.

Sınavlar tamamen yeni nesil sisteme uygun olarak hazırlanır ve uygulanır.

Her ünitenin sonunda ünite kazanım sınavı(ÜKS)

Her ünitenin sonunda yeni nesil sorularla ünite değerlendirme sınavı (ÜDS)

Öğrencinin genel durumunu değerlendirmek için analiz/muhakeme sınavları(ANS)

Genel değerlendirme PERMA sınavları (GDPS)

Genel yetenek testi sınavları (GYTS)

Hız kazanma testleri (HKT) uygulanır

  • Geri Bildirim Çalışmaları

Öğrencilerin ders ve konuları bittikten sonra yeterli düzeyde başarı sağlanamamış konu ve ünitelerden geriye dönük dersler yapılır. Okullarda dersler ileriye dönük işlenmektedir. Ancak geriye dönük eğitim pek uygulanmaz. PERMA AKADEMİ’ de bazı derslerde konular deriye dönük işlenir.

  • Ödev Çalışmaları

PERMA AKADEMİ’ de, ödevler ders içi performans ve ders dışı performans ödevi olarak iki biçimde düzenlenir. Ödevler, öğrencinin gelişimini izlemek, bilgi kaybını önlemek ve performansını artırmak için verilir. PERMA AKADEMİ’ de ödev verilme süreci kişiye özgü olarak verilir ve her ödevin nasıl yapılacağı öğrenciye anlatılır. Ardından kişiye özgü ödev değerlendirmesi ve takibi yapılır. Bütün bu uygulamalar sonunda velilere açık, şeffaf, kanıta dayalı geri bildirim verilir.

  • Ödev Türleri:

Kazanım Ödevleri, (Kazanım tekrar çalışmaları)

Ünite Ödevleri,(Ünite tekrar çalışmaları)

Seviye ödevleri,(Öğrencinin seviyesine göre ödev çalışmaları)

Ders içi ödev uygulamaları,

Mentör eşliğinde yapılan ödev uygulamaları gibi geliştirici çalışmalar yapılır. Öğrenme, tekrar ve pekiştirme çalışmaları, yeni ödevler, her süreçte detaylı kontrol edilir, öğrenciye bu süreçte nasıl uygulama yapması gerektiği rehberlik uzmanları tarafından birebir çalışmaya alınarak anlatılır.

  • Perma Modeli Eğitim

Kurumlarımızda kaynağını pozitif psikolojiden alan ‘’PERMA’’ modeli uygulanmaktadır.  Perma eğitim kurumlarına ait eğitim modeli, farklı disiplinlerin kesişmesinden oluşan Multidisipliner/Transdisipliner ve eklektik dinamik yapıdır.

Kaynağı Martin Saligman’ın iyi oluş kuramına dayansa da diğer psikolojik ve pedagojik kuramlar ile diğer bilimlerin verilerinden de oluşmuş bir modeldir. Ancak insanı ve öğrencinin iyilik halini geliştirmeden yani 0’ı 10’a getirmeden doğru bir eğitim de yapılamaz öğretimde. Temel mantık budur. Önce öğrencileri sıfırdan 10’a getiriyoruz sonra öğrenmeye başlıyoruz.

“Perma modeli ” iyilik halini tanımlayan beş unsurun baş harflerinin birleşmesinden meydana gelen bir modeldir.

Pozitif Duygular (Pozitif Emotion ): Yaşamdan yaptığın işten doyum olma halini tanımlamaktadır. Yaptığımız işten keyif alma, haz ve memnuniyet, hoşlanma oluşturan yaşantılar bu unsur içinde yer alır. Pozitif duygular yaşamın ruhsal iyilik halimizi katkı sağlar.

Akış (Engagement): Bir işi yaparken, bir şeyle meşgul olurken zaman ve mekân unutacak kadar akış hali yaşıyoruz demektir. Akış yaşantısı içinde olmak ruhsal iyilik halimizin önemli bileşenlerinden biridir.

İlişkiler (Relationships): Başka insanlarla ilişki içinde olmak ruhsal iyilik halinin önemli bileşenlerinden biridir. Başkaları içinde yakın bağlar içinde olmak iyilik halimiz için gereklidir. Yalnızlık, sosyal izolasyon anlamındaki yalnızlık iyilik halini olumsuz etkiler.

Anlam (Meaning) : Hayatımızın anlamının olup olmaması da iyilik halimizi belirleyen unsurlardır. Hayatımızda bizden daha büyük/daha yüce bir şeyin parçası olmak isteğimizi gösterir.  Öğrenciliğimiz anlamlı bir geleceğin, bir idealin parçasıysa ruh halimiz iyileşiyor. Tersine anlamsızlık ise iyilik halimize bozucu etki gösteriyor.

Başarı (Accomplishment): Bir şeyi başarma yaşantısı her insana iyi hisler, duygular hissettirir.

Eğitim problem odaklı değil iyileşme odaklıdır. Yani öğrencilere öğrenme ile ilgili olumlu duygular öğretilir.

Kurumda öğrenciler öğrenme seviyeleri ve öğrenmenin nörolojik düzeyleri öğretilir.

Öğrencilere, öğrenmenin 5N1K’sı öğretilir. Öğrenmenin önündeki engeller kaldırılır.

Perma eğitim kurumların öğrencilerin doğuştan getirdikleri güçlü yönlerinin olduğunu, bu güçlü yönlerin ortaya çıkarılmasının geliştirilmesinin okul, ders, sınav, hayat, iş başarısını artırdığı varsayımına dayanır.

Perma eğitim kurumlarında dersler: Sunum dersi + Uygulama dersi + Y. Nesil soru çözümü dersi + ödev dersi + tekrar biçiminde planlanır.

Perma eğitim kurumlarında dersler uygulamalı ve geri beslemeli şekilde işlenir.

Her ünitenin sonunda ölçme ve geri bildirimler sınavları yapılır.

Öğrencilerin öğrenme yolculuğunda öğrenecekleri kazanım listesi ve bu öğrenme listesine ait öğrenme alanları ve bu öğrenme alanlarının yöntem ve tekniği sunumları sınıflarda yapılır.

Bloom’un Tam öğrenme, Slavin’ in etkili öğrenme, bireyselleştirilmiş öğretim gibi pek çok öğretim modellerinden harmanlanmış teknikler uygulanır.

Öğrenciler, öğretmenler, veliler öğrenmeye başlamadan önce “İyi Oluş (Psikolojik Recilience)” eğitiminden geçerler.

Her öğrenme alanını ne tür konu olduğu ve nasıl anlatılacağı ve bu öğrenme alanına ait nasıl ölçme yapılacağı öğretilir.

Öğrencilere öğrenme sorumluluğu kazandırılır. Onlara “iyimserlik”, “iyi oluş”, “azim”, “akış”, “psikolojik sağlamlık” düşünceleri ve özellikleri öğrencilere kavratılır.

Öğrenme teknikleri olarak;

Sunuş tekniği sınırlı tutulur ve uygulamaya ağırlık verilir. Sunuş tekniğinde genelden özele doğru yol izlenir. Bilgi, düzeyi adım adım kavratılır. Konu, kazanım, açıklama, kanıtlar, örnek olay, zıtlıklar, benzerlikler, ek örnek ve değerlendirme yapılarak konu bitirilir.

Buluş yöntemine geçilir. Burada öğretmen öğrencilerine parçadan bütüne giden bilgiyi tekrar ettirir.

Konu kazanım listesi ünite ünite hazırlanıp her ünite bitiminde verilir. Her ünite bitiminde genel tekrar, genel değerlendirmeler yapılır ve bir sonraki üniteye öyle geçilir. Her sunu dersinde ve uygulama dersinde bol örnek, birebir uygulama, grup çalışması yapılır.

Perma eğitim kurumlarında bütün derslerde öğrenciyi pasif hale getirecek biçimde ders sunumu yapılmaz. Ders anlatma “sunum ve interaktif “olarak tanımlanır.

Sunum ya da sunuş uzun tutulmaz, temel kavramlar ve mantık verildikten sonra ünite kazanımlarını uygulama içinde verilir.

Uygulama dersinde, kazanım bilgileri yeni nesil sorularının çözümü, yeni nesil tartışma, yeni nesil soruyu analiz etme ve mantığı kavrama çalışmaları yapılır. Öğretmen burada soru çözme tekniklerini uygulamalı olarak öğrencilerine öğretir.

Ders işlenirken öğrencinin aktif katılımı sağlanır, öğrenme ve öğretmek odaklıdır.

  • POZİTİF EĞİTİM

Eğitimde PERMA MODELİ, Harvard Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi’nde pozitif psikoloji alanında yapılan araştırmalar sonucunda “psikolojik iyi oluşu ve psikolojik sağlamlığı” temel alan uygulamaların öğretim sistemine uyarlanmasıyla ortaya çıkmış bir eğitim modelidir.

Bilimsel araştırmalar öğrencilerin doğuştan getirdikleri güçlü yönlerin olduğunu bu güçlü yönlerin ortaya çıkarılmanınsın geliştirilmesinin okul ders sınav hayat ve iş başarısını artırdığını ortaya koymuştur. Bu nedenle PERMA MODELİ öğretimde öğrencilerin güçlü yönlerine odaklanılır, öğrenciler psikolojik olarak desteklenir.

  • SEMİNER DERSLERİ

Eğitim öğretim dönemi mart ayında tamamlanır. Geriye dönük dersler başlar geriye dönük dersler içerisinde etkinliği ve ağırlığı yüksek konular alanında uzman öğretmenler tarafında stratejik test  çözme teknikleri anlatılır. Böylece öğrenciler yüksek başarı elde ederler.

  • SEVGİLİ ANNE BABALAR

Anne baba olarak okuldaki beklentilerin farkındayız. Okul – anne baba işbirliği, öğrencinin okula bağlanması ve mutluluğu sağlıklı bir eğitim için vazgeçilmez bir konudur. Türkiye’deki eğitim yapısını bilen bir kurum olarak okullarda ve sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilerin yaşadıkları sorunları biliyoruz. Bu nedenle eğitim ve rehberlik hizmeti bu sorunları kaldırmak üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerin en çok duyduğumuz sorunları aşağıdaki gibidir.

Çok çalışıyorum ama istediğim sonucu elde edemiyorum.

Çalışmak istiyorum ama dersin başına bir türlü oturamıyorum.

Uzun süre odaklanıp çalışamıyorum, sık sık yerimden kalkıp mola veriyorum.

Ders çalışırken dalıp gidiyorum.

Dikkatim sık sık dağılıyor, kendimi başka şeyler düşünürken buluyorum.

Bir çalışma planım yok. Plan yapsam da uyamıyorum.

Zamanımın çoğu plan yapmakla geçiyor.

Sınava hazırlanırken stres yaşıyorum.

Sınav yaklaştıkça heyecanım artıyor korkuyorum.

Zamanı etkili kullanamıyorum.

Bu kadar konu nasıl yetişecek diye kaygılanıyorum.

Henüz bir mesleğe karar veremedim.

Gibi sorunları aşmak için profesyonel öğretmenler, uzman psikolog ve rehberlik uzmanları, öğrencilerimizin yanı başında olacaktır.

  1. TELAFİ ÇALIŞMALARI

PERMA AKADEMİ’ de telafi ve geliştirici çalışmaların amacı öğrenciye destek olmak, onları yüreklendirmek,

cesaretlendirmek, gerekli hallerde takviye sağlamak ve birebir derslerle istenilen düzeye çıkarmaktır.

Öğrenme sürecinde önemli olan, öğrencinin mutlu öğrenmesi ve öğrendiğini, geliştiğini fark etmesidir.

 Öğrenme süreçlerinde öğrenciye önce öğrenme teknikleri öğretilir. Öğrencilerin sınav sonuçları analiz edilir.

Öğrencinin öğrenme seviyesi, öğrenme stili belirlenir. Bunlara bağlı olarak eğitim danışmanı/koçu tarafından

öğrenciye telafi çalışması programlanır. Telafi çalışmalarında öğrencinin konu kazanım açığı tespit edilirken,

psikolojik açıdan da destek çalışmaları yapılır.

Bu Çalışmalar :

Kişiye özgü geliştirici

Seviye grubuna özel geliştirici

Her sınıfa özel konu odaklı geliştirici tekrar dersleri,

Eğitim danışmanı/koçu nezaretinde tekrar

Yeni nesil uygulama dersleri

gibi zengin içerikli çalışmalar yapılır. Okul akademik başarısının takibi. Öğrencilerin telafi çalışmaları sonunda gelişim durumları izlenir.

 Gerekli durumlarda psikolojik destek verilerek Mentör öğretmen ve aile işbirliği ile çalışmalar yapılır.