ANADOLU LİSELERİNİN ÖZELLİĞİ DİĞER LİSELERDEN FARKI

ANADOLU LİSELERİNİN ÖZELLİĞİ DİĞER LİSELERDEN FARKI Anadolu lise türü hakkında bilgi vermeden önce bu liselerin kısa bir tarihçesi hakkında bilgi vermek gerekir. Bugün proje kapsamında nitelikli okul olarak da nitelendirilen bu okul türü aslında Türkiye de yabancı...

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ TEMEL İLKE VE AMAÇLARI NELERDİR?

ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ TEMEK İLKE VE AMAÇLARI NELERDİR? NASIL EĞİTİM YAPMALIDIR? Ortaöğretim kurumları olan tüm lise türlerinin yönetmelikte ifade edilen amaçları ve nasıl iş ve işlemler yapılacağı aşağıda sıralanmaktadır. Zorunlu eğitim kapsamında olan liselerde...

Ergenler Ne Zaman Yetişkin Olur ?

ERGENLER NEZAMAN YETİŞKİN OLUR?ÖMER ÖCAL Yetişkinlik, insan hayatının gelişim basamaklarından biridir. Yetişkinlik kavramıdünyanın farklı yerlerinde farklı kültürlerde kabul edilmiş kavramdır. Teknolojinin pekuğramadığı toplumlarda yetişkinliğe geçiş evlenme bir...

Öğrenme, Ödev ve Zorunluluk İlişkisi

ÖĞRENME, ÖDEV VE ZORUNLULUK İLİŞKİSi Beyin; düşünme, algı, öğrenme gibi faaliyetlere aracılık eden organdır. Nasılöğrendiğimizi anlamak için beynin nasıl işlediğini asgari düzeyde olsa da bilmemizgerekir. Nitekim beyinde gerçekleşen öğrenme olgusunu “beyni...

BAŞARI KORKUSU: BAŞARI NE ZAMAN ÜRKÜTÜCÜ HALE GELiR?

BAŞARI KORKUSU: BAŞARI NE ZAMANÜRKÜTÜCÜ HALE GELiR?1 960’lı yıllarda Michigan Üniversitesi’nde doktora öğrenimi görmekte olan MatinaSouretis Horner yaptığıbir araştırmada ilginç bir sonuca ulaştı: Kız öğrenciler okuldabaşarılı olmaktan korkuyordu. Yanlış duymadınız,...