AYT-nedir-perma-akademi

AYT Nedir?

AYT Nedir ? yazımız ile Temel Yeterlilik Testi hakkında merak edilen tüm bilgileri yazımızda bulabilirsiniz.

AYT Nedir ?

Yükseköğretim Kurumları Sınavi 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) 12. sınıf öğrencilerinin veya lise mezunlarının üniversitede 2 yıllık önlisans ya da 4 yıllık lisans bölümlerine yerleşmeleri için katıldıkları sınavdır. Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşmaktadır.

 

AYT 3 oturumlu sınav olan YKS’nin ikinci oturumudur. 2018 yılından itibaren LYS’nin yerine kullanılan AYT aday öğrencinin istediği bölüme ve üniversiteye gitmesi için girmesi gereken en önemli sınavdır.

AYT Puanı Nasıl Hesaplanır ?

AYT puanı, her aday için en fazla üç farklı türde hesaplanmaktadır. Hesaplanan üç puan türü ise: SAY (sayısal), EA (eşit ağırlık) ve SÖZ (sözel) puanıdır. AYT puanının hesaplanabilmesi için adaylar sayısal puan türünde Matematik Testi veya Fen Bilimleri Testi; eşit ağırlık puan türünde Matematik Testi veya Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi; sözel puan türünde Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 Testi veya Sosyal Bilimler-2 Testinden en az 0,5 ham puan almalıdır.

AYT puanı, her aday için en fazla üç farklı türde hesaplanmaktadır. Hesaplanan üç puan türü ise: SAY (sayısal), EA (eşit ağırlık) ve SÖZ (sözel) puanıdır. AYT puanının hesaplanabilmesi için adaylar sayısal puan türünde Matematik Testi veya Fen Bilimleri Testi; eşit ağırlık puan türünde Matematik Testi veya Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi; sözel puan türünde Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler-1 Testi veya Sosyal Bilimler-2 Testinden en az 0,5 ham puan almalıdır.

ÖSYM’nin kılavuzunda yer alan bilgiye göre “SAY, SÖZ, EA, DİL puanları A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek oluşturulmaktadır”.

 

AYT’ye Nasıl Hazılanılır ?

AYT’de tıpkı her sınav gibi belirli adımları çok sağlam bir şekilde yapmak gerekmektedir.

1- AYT için Plan Hazırlayın
2- Çıkmış Soruları Çözün
3- En Çok Soru Çıkan Konuya En Fazla Önem
4- Bol Soru Çözün
5- Ezberleri Sağlam Yapın
6- Konu Çalışması ve Ezberleri Sıralı Yapın
7- Konu Çalışması ve Ezberleri Sıralı Yapın
8- Denemeleri Çözün

AYT Ders Konuları Nelerdir?

AYT Din Kültürü Konuları

İslam ve Bilim
Dünya ve Ahiret
Anadolu’da İslam
İnançla İlgili Meseleler
Yahudilik ve Hristiyanlık
Kur’an’da Bazı Kavramlar
Kur’an’a Göre Hz. Muhammed

AYT Felsefe Konuları

Toplumsal Yapı
Birey ve Toplum
Toplum ve Kültür
Toplumsal Kurumlar
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Mantığa Giriş
Klasik Mantık
Mantık ve Dil
Sembolik Mantık
Psikoloji Konuları
Din Felsefesi
Bilim Felsefesi
Bilgi Felsefesi
Varlık Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Sanat Felsefesi
İlk Çağ Felsefesi
Siyaset Felsefesi
20. Yüzyıl Felsefesi
15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
Sosyoloji Konuları
Ruh Sağlığının Temelleri
Öğrenme Bellek Düşünme
Psikolojinin Temel Süreçleri

AYT Tarih Konuları

Milli Mücadele
Tarih ve Zaman
Orta Çağ’da Dünya
Sermaye ve Emek
Dünya Gücü Osmanlı
İnsanlığın İlk Dönemleri
İslam Medeniyetinin Doğuşu
Atatürkçülük ve Türk İnkılabı
İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti
Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Değişim Çağında Avrupa ve Osmanlı
Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni
19. ve 20. Yüzyılda Değişen
Gündelik Hayat
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya
Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri
Uluslararası İlişkilerde Denge Stratejisi (1774-1914)
Değişen Dünya Dengeleri Karşısında Osmanlı Siyaseti
Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi
Türklerin İslamiyet’i Kabulü ve İlk Türk İslam Devletler

AYT Coğrafya Konuları

Doğal Sistemler
Beşeri Sistemler
Çevre ve Toplum
Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler

AYT Edebiyat Konuları

Dil Bilgisi
Şiir Bilgisi
Anlam Bilgisi
Milli Edebiyat
Edebi Sanatlar
Halk Edebiyatı
Divan Edebiyatı
Dünya Edebiyat
Edebiyat Akımları
Fecr-i Ati Edebiyatı
Tanzimat Edebiyatı
Servet-i Fünun Edebiyatı
Türk Edebiyatı Dönemleri
Metinlerin Sınıflandırılması
Güzel Sanatlar ve Edebiyat
İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi

AYT Biyoloji Konuları

Gazlar
Sinir Sistemi
Duyu Organları
Sindirim Sistemi
Solunum Sistemi
Genden Proteine
Komünite Ekolojisi
Popülasyon Ekolojisi
Destek ve Hareket Sistemi
Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
Endokrin Sistem ve Hormonlar
Canlılarda Enerji Dönüşümleri
Üriner Sistem (Boşaltım Sistemi)Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim

AYT Kimya Konuları

Gazlar
Karışımlar
Kimya Bilimi
Sıvı Çözeltiler
Doğa ve Kimya
Organik Kimya
Asit, Baz ve Tuz
Maddenin Halleri
Asit-Baz Dengesi
Kimya Her Yerde
Kimya ve Elektrik
Modern Atom Teorisi
Çözünürlük Dengesi
Organik Kimyaya Giriş
Kimyasal Hesaplamalar
Atom ve Periyodik Sistem
Kimyanın Temel Kanunları
Kimyasal Tepkimelerde Hız
Kimyasal Tepkimelerde Enerji
Kimyasal Tepkimelerde Denge
Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

AYT Fizik Konuları

Atışlar
Vektörler
Hareket
Kütle Merkezi
Basit Makineler
İş, Güç ve Enerji 2
İtme ve Momentum
Çembersel Hareket
Kara Cisim Işıması
Kuvvet, Tork ve Denge
Basit Harmonik Hareket
Paralel Levhalar ve Sığa
Elektrik Alan ve Potansiyel
Newton’un Hareket Yasaları
Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
Fotoelektrik Olay ve Compton OlayıDönme,
Yuvarlanma ve Açısal Momentum
Dalga Mekaniği ve
Elektromanyetik Dalgalar
İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler

AYT Geometri Konuları

Açıortay
Dörtgenler
Çokgenler
Kenarortay
Üçgende Alan
Özel Üçgenler
Doğruda Açılar
Üslü İfadeler
Üçgende Açılar
Özel Dörtgenler
Çember ve Daire
Temel Kavramlar
Çemberin Analitiği
Üçgende Benzerlik
Açı Kenar Bağıntıları
Katı Cisimler (Uzay Geometri)

AYT Matematik Konuları

Diziler
Mantık
Parabol
Kümeler
Üçgenler
Çokgenler
Polinomlar
Üslü İfadeler
Fonksiyonlar
Katı Cisimler
Trigonometri
Oran – Orantı
EBOB – EKOK
Çember – Daire
Temel Kavramlar
Rasyonel Sayılar
Bölünebilme Kuralları
Veri – Seçme ve Sıralama
Trigonometrik Fonksiyonlar
İkinci Dereceden Denklemler
Doğrunun Analitik İncelenmesi
1. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler
Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
Üstel Fonksiyonlar – Logaritmik Fonksiyonlar