Ergenler Ne Zaman Yetişkin Olur ?

ERGENLER NEZAMAN YETİŞKİN OLUR?ÖMER ÖCAL Yetişkinlik, insan hayatının gelişim basamaklarından biridir. Yetişkinlik kavramıdünyanın farklı yerlerinde farklı kültürlerde kabul edilmiş kavramdır. Teknolojinin pekuğramadığı toplumlarda yetişkinliğe geçiş evlenme bir...

Öğrenme, Ödev ve Zorunluluk İlişkisi

ÖĞRENME, ÖDEV VE ZORUNLULUK İLİŞKİSi Beyin; düşünme, algı, öğrenme gibi faaliyetlere aracılık eden organdır. Nasılöğrendiğimizi anlamak için beynin nasıl işlediğini asgari düzeyde olsa da bilmemizgerekir. Nitekim beyinde gerçekleşen öğrenme olgusunu “beyni...

BAŞARI KORKUSU: BAŞARI NE ZAMAN ÜRKÜTÜCÜ HALE GELiR?

BAŞARI KORKUSU: BAŞARI NE ZAMANÜRKÜTÜCÜ HALE GELiR?1 960’lı yıllarda Michigan Üniversitesi’nde doktora öğrenimi görmekte olan MatinaSouretis Horner yaptığıbir araştırmada ilginç bir sonuca ulaştı: Kız öğrenciler okuldabaşarılı olmaktan korkuyordu. Yanlış duymadınız,...

Dijital Çağ

DİJİTAL ÇAĞ Dijital   çağda öğrenme kelimesinin anlamı aklımızın alamayacağı kadar  genişledi. Duruma göre öğrenme: yerinde edinilmiş bilgiyi harekete geçirmek anlamına geldiği gibi, anlamak, tanımak, belleğe kaydetmek, keşfetmek, deneyimi zenginleştirmek, bilgi inşa...

Anlama ve Yorumlama

Anlama ve Yorumlama Türkçe dersi; okuma, dinleme, konuşma, yazma ve anlama olmak üzere beş temel dil becerisi üzerine inşa edilmiş bir yapıdır. Türkçe öğretim hedeflerinden en önemlisi de bu temel dil becerilerini geliştirmektir. Çünkü hedef ana dilinin tüm...

Epistemik Güven

EPİSTEMİK GÜVEN Epistemik güven kavramı Türkçe eğitim ve psikoloji yazınında henüz dikkatleri üzerine çeken, spot ışık altında incelenen kavramlardan biri olmasa da dünyanın önde gelen ülkelerinde psikologların, eğitimcilerin ve araştırmacıların gündeminde yer tutmaya...