ERGENLER NEZAMAN YETİŞKİN OLUR?
ÖMER ÖCAL

Yetişkinlik, insan hayatının gelişim basamaklarından biridir. Yetişkinlik kavramı
dünyanın farklı yerlerinde farklı kültürlerde kabul edilmiş kavramdır. Teknolojinin pek
uğramadığı toplumlarda yetişkinliğe geçiş evlenme bir kriter olarak  kabul edilmiştir.
(Berry 1991) Batılı kültürlerde, bireyin eğitim süreçlerini tamamlaması, iş ve çalışma
hayatına başlaması, bireyin kendi ev hayatını kurması şeklinde bir gösterge olarak
kabul edilmektedir.
Araştırmalara göre bireyin yetişkinliğe geçişini kişinin kendi davranışlarının, planlarının
sorumluluğunu üstlenmesi olarak ifade edilmektedir.
Birçok bilim insanı yetişkinliği kişinin ‘’Sorumluluk becerisinin’’ gelişmesi olarak ifade
etmektedir. Peki ergenlere göre ise yetişkinliğe geçiş ‘’Yaş’’la ilgilidir. Onlara göre
sorumluluk alma ve yetişkin olma dönemi 20 ya da 21 yaşlarında başladıklarına buna
inanıyorlar.
Sonuç olarak birey /ergen ne zaman yetişkin olur.?
Sorusuna vereceğimiz cevap şöyledir;
Ergenler bilişsel ve duyuşsal ve davranışsal olarak sorumluluk becerisine ulaştıklarında
ve kendilerini yetişkin gibi hissettiklerinde ergenlikten çıkmış ve ‘’yetişkin’’ olmuş olur.
ÖMER ÖCAL