PDR Sistemi

Meslekler ve Meslek Seçimi

PERMA AKADEMİDE öğrencilerin ilgi ve yetenekleri kariyer hedefleri birebir olarak belirlenir. Aile görüşmeleri yapılır. Öğrencilerin kişilik özellikler mesleki yatkınlıkları belirlenir. Buna ek olarak Türkiye’de ve dünyada geleceğin meslekleri ve bu mesleklerde kariyer özellikleri anlatılır. Öğrencilere uygulanan psikolojik testlerle öğrenciler bilgilendirilir. Ayrıca Türkiye’de ve dünyada bu meslekleri icra eden uzmanlar öğrencilerimizde bir araya gelir. Söyleşiler yapılır ve öğrencinin karar vermesinde Öğrencilerimiz eğitim koçları ile birlikte meslekler hakkındaki bilgilere karar vermeleri sağlanır. Perma akademide her öğrencinin bir eğitim koçu vardır. Bütün süreçler bu eğitim koçları tarafından yürütülür.

Mindfull Uygulamaları

Mindfullnes bilinçli farkındalık anlamına gelir. Farkında olarak öğrenme stressiz öğrenmedir. Çünkü öğrenciler bir konuyu çalışırken ya da sınav anında bir sonraki anda olduklarından öğrenmede unutma hızlanmaktadır ve konularda açıklar oluşmaktadır. Her konuda bırakılan boşluklar/açıklar doğru öğrenme için uygun yöntem değildir. Bir konuda doğru bir öğrenmenin yapılması için öğrenmenin tam ve ustalaşarak gerçekleşmesi gerekir. Bunun yolunda öğrenilecek konu ile ilgi ve dikkat arasındaki ilişki çok önemlidir. Anda kaldığımızda dikkatimiz öğrenilecek konuya yoğunlaşacağından verimli bir anlama gerçekleşir. Anlaşılmayan konu öğrenilmemiş demektir. Anda kalarak öğrenme demek bir kameranın belli bir noktaya odaklanması gibi bir durumdur. Mindful öğrenme dikkatin öğrenilecek konuya odaklanmasıdır. Böyle olduğundan öğrenme hazzı artar motivasyon artar.

Öğrenme İnzivaları

İnziva, dış dünya ile ilgiyi belli bir süre ilgiyi keserek ilgilendiğin konu ile birlikte kalmak, kendinle baş başa olmak kendi süreçlerini fark etmek anlamına gelmektedir. PERMA MODEL’inde öğrenme inzivası mindfulness eğitmeni (Uzmanı) liderliğinde öğrenmelerini fark etmek öğrenme süreçlerini yaşamak ve fark etme programıdır. Bu program psikologlar ve Mindful eğitmenleri eşliğinde yapılan programlardır.

Seminerler ve Konferanslar


Öğrencilere ve velilere yıl içerisinde her ay periyodik planlı seminer/konferans çalışmaları yapılır. Seminer konuları aşağıdaki gibidir.

Perma modeli eğitim
Yeni nesil öğretim sistemi
Türkiye’de ulusal sınavlar ve yapısı
Olumsuz koşullarda mutlu öğrenci yetiştirmek
21.yy da aile olmak
Okul aile ve pozitif psikoloji
Sınavların yapısı ve içeriği
Sınavlara doğru hazırlık
Sınav stratejileri
Stres azaltma programları
Umut terapileri
Rasyonel pozitif psikoterapiler
Sınavlara hazırlık ve psikolojik eğitim
Sınavlara hazırlıkta mindfulness
Türkiye’de ve dünyada meslekler
Öz düzenleme, Öz yeterlilik, öz güven

Sınav Kampları

Sınavlara hazırlanan öğrenciler yılda 2 defa sınav kamplarına alınır. Sınav kamplarında öğrenciler tazelenir yenilenir ve moral olur. Aynı zamanda bu süreçte öğrencilere psikologlar tarafından psikolojik destek verilir.

Sınav Psikolojisi

Ülkemizde çok çeşitli sınav uygulamaları vardır ve her sınavın kendine özgü özelliği vardır. Ergenlik çağında (9-18)yaş arasında uygulanan sınavlar öğrenci psikolojine diğer yaş grubuna göre daha fazla etkilemektedir. Sınav psikolojisi özgül bir ruhsal durumdur. Bu ruhsal durumu, duygusal süreçleri doğru yöneten öğrenciler sınavlarda daha başarılı olmaktadır. Sınav psikolojisini yönetmek bir nevi duyguları yönetmektir. PERMA MODELİ eğitim sisteminde öğrencilere “azmin kararlılık, akış, anda kalmak ve yargısızlık, psikolojik sağlamlık” eğitimleri verilerek sınavlara hazırlanırlar.

Sınavlara Hazırlanma

Sınavlarda başarılı olma bir strateji işidir. Klasik alışkanlıkla sınavlarda yüksek başarı beklenmez. Bu nedenle perma modeli eğitimde sınav hazırlığı öğrencilere özel olarak anlatılır. Sınavların yapı ve içeriği sınav sorularının özellikleri soruları çözme teknikleri zamanı kullanma soru çözme taktikleri duygu yönetimi stres azaltma programı “Mindful” öğrenme gibi özel bilgiler öğrencilere süreç içerisinde kazandırılır.

Sınavlara Psikolojik Hazırlık

Sınavlara hazırlanmak sadece ders çalışmakla olmaz. Ders çalışmak yerine “öğrenme kavramı” kullanılmalıdır. Sınavlara psikolojik hazırlık ise önce sınav algısı ile bir zihinsel gelişim gerektirir. Öğrenciler genellikle okulda dersi dinler ve test çözmeye yönelir. Oysa bu durum doğru bir sınav hazırlığı değildir. PERMA MODELİ eğitim sisteminde önce sınavların anlamı, ders içerikleri, her derse göre öğrenme yöntemi sınavların yapı ve içeriği süre kullanımı planlama konularında bir modele göre önce eğitimi verilir. Sonra öğrenciler hazırlanmaya ve öğrenme süreci içerisinde öğrenciler bu model kapsamında “öğrenme inzivalarına alınır. Dolayısı ile öğrenciler kariyer yolculuklarına psikolojik alt yapılarının güçlendirilmesi ile başlamış olurlar.

Stres Azaltma Programları

PERMA AKADEMİ ve PERMA KOLEJİ stres azaltma programları ERD PSİKOLOJİ klinik psikologları tarafından uygulanmaktadır. Bu program öğrencilerimize ücretsizdir. “ERD psikoloji danışmanlık merkezi uzman psikologlar tarafından kurulmuş ve Türkiye’nin sayılı üniversiteleri ile iş birliği içinde olan danışmanlık ve ergen araştırma merkezidir.”