• Bilimsellik

Yeni nesil gençlerin zihinlerini açacak onların gelişimini sağlayacak çağdaş kuramlara göre eğitim yapmak ve aynı zamanda okul olarak öğrencilerle birlikte bilimsel çalışmalar yapmak yapılacak ve yapılan bilimsel çalışmalara öğrencileri ortak etmek.

  • Yeni nesil pozitif öğretim

Klasik öğretim sisteminin dışında fark eden, yapılandırıcı ve yaşama uyarlanabilen, güçlü özelliklerden hareket eden bir anlayışla ezberden uzak uygulamalı beceri temelli öğretim yapmak.

  • Değişim

Eğitim değişimdir. Dönüşümdür. Eğitimin iyileştirici gücünden yararlanarak sürekli tekâmül edebilmek, bilgiyi beceriye dönüştürerek hayatı anlamlı hale getirecek pozitif değişim temek ilke olarak benimsenmektedir.

  • Atatürkçülük

Büyük lider Mustafa Kemal Atatürk her zaman rasyonel iyimser olmuştur. Bütün olumsuz koşullarda pozitif düşünebilmeyi iyimser adım atmayı başarabilmiş bir dünya lideridir. Onun çağdaş fikirleri, azim ve çalışkanlığı, iyimserliği Perma için bir ilke olarak benimsenmektedir.

  • Azim ve çalışkanlık

Klasik eğitim sisteminde öğrencilere ödev verilir. Test çözdürülür. Sınav sonuçlarına göre değerlendirme yapılır. Oysa bu durum doğru değildir. Öğrencilerin çalışma davranışları emek ve gayretleri genellikle göz ardı edilir. Perma Modeli eğitimin ilkelerinde öğrencilerin gayretleri emekleri çalışma davranışları, öğrenme görevleri birer erdem olarak görülür ve takdir edilir.

  • Yüksek motivasyon

Öğrencilerde içsel kaynaklar etkin kullanıldığında kendilerini enerjik ve dinamik hissederler. Pozitif eğitim sisteminde öğrencilerin içsel kaynaklarına vurgu yapılır. Öğrenme, bilme sevgisi kazandırılarak öğrencilere bilgi yolculuğunda meraklı olma duygusu kazandırılır.

  • Şeffaflık, hesap verilebilirlik

Öğrencilere karşı her zaman olumlu duygular beslenir. Onların güçlü yanları fark edilir. Herhangi bir olumsuz davranışlarında eğitimciler olarak önce kendi olumsuzluklarımızı fark ederek değişimi kendimizden başlatırız. Her zaman onlara karşı saygı ve nezaket içinde değerlendirme yapılır. Önce öğrencilere karşı sonra onların velilerine eğimin analizi objektif olarak sunulur.

  • Saygı ve nezaket

Her öğrenci kendine özgü ve özeldir. Onlar

  • Kabul ve Yargısızlık
  • İlgi ve merak
  • Değişim ve dönüşüm