Hazırlık Dersleri


Sınavlara hazırlanan öğrencilerin öğrenme ve ödev baskısı onlar için birer stres kaynağı haline gelmektedir. Sosyal çevreleri sadece ders başarılarına odaklanmakta öğrenme onlar için mutluluk veren bir etkinlik olmaktan çıkıp stres kaynağı haline gelmektedir. PERMA AKADEMİ’ de öğrencilere öğrenme sevgisi başarı duygusu psikolojik sağlamlık kolay ve doğru öğrenme yöntemleri öğretilir. Öğrenmenin psikolojik koşulları ilk baştan öğrencilere kazandırılır. Sonra eğitim öğretim başlar eğitim ve öğretimin bütün süreçleri pozitif psikolojinin ilke ve yöntemine göre yapılır