Mindfullnes

Mindfull Uygulamaları
Mindfullnes bilinçli farkındalık anlamına gelir. Farkında olarak öğrenme stressiz öğrenmedir. Çünkü öğrenciler bir konuyu çalışırken ya da sınav anında bir sonraki anda olduklarından öğrenmede unutma hızlanmaktadır ve konularda açıklar oluşmaktadır. Her konuda bırakılan boşluklar/açıklar doğru öğrenme için uygun yöntem değildir. Bir konuda doğru bir öğrenmenin yapılması için öğrenmenin tam ve ustalaşarak gerçekleşmesi gerekir. Bunun yolunda öğrenilecek konu ile ilgi ve dikkat arasındaki ilişki çok önemlidir. Anda kaldığımızda dikkatimiz öğrenilecek konuya yoğunlaşacağından verimli bir anlama gerçekleşir. Anlaşılmayan konu öğrenilmemiş demektir. Anda kalarak öğrenme demek bir kameranın belli bir noktaya odaklanması gibi bir durumdur. Mindful öğrenme dikkatin öğrenilecek konuya odaklanmasıdır. Böyle olduğundan öğrenme hazzı artar motivasyon artar.