Neden Perma

Eğitim yapıları ve öğrenciye yaklaşımlar zaman zaman öğrencilerin öğrenme motivasyonlarını

Bloke ettiği görülmektedir. Klasik eğitim anlayışında; öğrenciler hep eleştiri altındadır.

Akıl, nasihat verilir. İlk çağdan günümüze kadar özellikle ergenler hep eleştiri konusu olmuştur.

Onların “yetişkinlerin zihnindeki insan modeline” sokmak için bir beklenti içerisinde olunmuştur.

Kısaca ergenler hep eksik görülmüştür. Oysa çocuk ve ergenler hep masumdur ve onların çok güçlü

Özellikleri vardır. Klasik eğitim sistemi onların güçlü yanlarına değil olumsuz ve eksik yanlarına odaklanmıştır.

Sürekli olarak strese maruz bırakılmıştır. Yapılan çalışmalar kendisine saygı duyulan değer verilen birer birey olduklarını hissettirildiklerinde kendilerini daha motive, daha mutlu olduklarını ortaya koymuştur. Olumsuz özellikler sürekli dile getirilerek istendik, pozitif davranış geliştirmek mümkün değildir. Kısaca çocuk ve ergenlere yaklaşım ve bakış biçimi toxic ( zehirleyici) dir. Bizim eğitim yaklaşımımız eski zihniyetin aksine öğrencilerin yani çocuk ve ergenlerin güçlü yanlarına pozitif özelliklerine vurgu yapmakta ve onların iyi oluşlarına odaklanmaktadır.

Öğrencilerin iyi oluş halini geliştirmeden, onları psikolojik olarak öğrenmeye hazırlamadan doğru ve gerçek öğrenmenin olamayacağını biliyoruz. Bu nedenle önce öğrencilerin iyi oluş hali sağlanmalıdır.

Öğrencilerin gerek okul gerekse sosyal ortamlarda kendilerini iyi hissettikleri ve okul hayatından yeterli doyum sağlamadıklarına tanık oluyoruz. Bu nedenle okul hayatı onlara zorlayıcı gelmektedir. Perma Modeli Eğitimde “okul” öğrenci için yaşam kalitesini geliştiren, doyum sağlayan ve hayatı yaşatan sosyal ortam haline getirilmelidir. Perma Modeli eğitimde öğrenciler farkındalığı, umudu, iyimserliği, azimli olmayı, öznel iyi oluşu, psikolojik iyi oluşu, yardım severliği, bilimi, sanatı, sporu, cesareti, yaşam kalitesini, öz yeterliliği öz güveni, üretmeyi paylaşmayı, sevgiyi öğrenmenin verdiği hazzı ve hayatın anlamını öğrenir. Bunu yaşamına uyarlar. Perma Modeli eğitim beş farklı disiplinlerin yönteminin birleşmesinden oluşan eklektik ve dinamik bir yapıdır. Kaynağını Martin Saligman’ın “ iyi oluş” kuramına dayansa da diğer pek çok psikolojik kuramların, bilimsel araştırmaların verilerinden oluşturulmuş transdisiplin bir modeldir. Bizim anlayışımıza göre öğrencileri eksik olarak değil de yani (-) olarak değil de onu sıfırdan (+10) a getirmeyi hedefleyen bir prensibi benimsemekteyiz. Perma Modeli eğitim sistemi (PERMES) öğrenciler için Covid sonrası dünyada bir kurtarıcı olacağını iddia ediyoruz.