Ödev Çalışmaları

Ödev Çalışmaları
PERMA AKADEMİ’ de, ödevler ders içi performans ve ders dışı performans ödevi olarak iki biçimde düzenlenir. Ödevler, öğrencinin gelişimini izlemek, bilgi kaybını önlemek ve performansını artırmak için verilir. PERMA AKADEMİ’ de ödev verilme süreci kişiye özgü olarak verilir ve her ödevin nasıl yapılacağı öğrenciye anlatılır. Ardından kişiye özgü ödev değerlendirmesi ve takibi yapılır. Bütün bu uygulamalar sonunda velilere açık, şeffaf, kanıta dayalı geri bildirim verilir.

Ödev Türleri:

Kazanım Ödevleri, (Kazanım tekrar çalışmaları)

Ünite Ödevleri,(Ünite tekrar çalışmaları)

Seviye ödevleri,(Öğrencinin seviyesine göre ödev çalışmaları)

Ders içi ödev uygulamaları,

Mentör eşliğinde yapılan ödev uygulamaları gibi geliştirici çalışmalar yapılır. Öğrenme, tekrar ve pekiştirme çalışmaları, yeni ödevler, her süreçte detaylı kontrol edilir, öğrenciye bu süreçte nasıl uygulama yapması gerektiği rehberlik uzmanları tarafından birebir çalışmaya alınarak anlatılır.