Site Rengi


PERMA MODELİ EĞİTİM – ÖĞRETİM

Anasayfa » PERMA MODELİ EĞİTİM – ÖĞRETİM

“PERMA AKADEMİ” bir İsim değil modeldir. Perma Modelinde birinci kural zehirleyici dil ve zehirleyici insan yerine, besleyici ve destekleyici dil ve insan modeli benimsenir. Bu model, insanın zayıf yönleri yerine güçlü yönlerine, güçlü karakterine odaklanır.  “Önce iyi bir insan, sonra doğru öğrenme” temelinden başlanır ve öğrencinin öğrenme ihtiyacı doyum sağlayıncaya kadar  ve ergen hedefine ulaşıncaya kadar desteklenir. Perma modelinde  daha çok “duygusal zekaya” odaklanılır ve öğrencilerin “azim”, “iyimserlik”, “başarma inancı”, “hedefleri”, “öznel iyi oluş”, “öğrenme doyumu”, “kararlılık”, “motivasyon”,  “psikolojik sağlamlık” ve “kendini toparlama” gücüne odaklanılır ve  bu yönde desteklenir.              Öğrencilerin pozitif  öğrenme  yönü güçlendirilirse  artık kendi kendine  başarma inancı gelişmiş olur. Perma akademi’de  öğretmenler, rehberlik uzmanı ve eğitim koçları öğrenciye destekleyici bir çaba içinde olur ve yüksek motivasyonla onları hedeflerine doğru yönlendirir.

  • Eğitimde PERMA MODELİ, Harvard Üniversitesi ve Cambridge Üniversitesi’nde pozitif psikoloji alanında yapılan araştırmalar sonucunda “psikolojik iyi oluşu” ve “psikolojik sağlamlığı” temel alan uygulamaların öğretim sistemine uyarlanması ile ortaya çıkmış bir eğitim-öğretim modelidir. Perma  modelinde öğretim önceden tasarımlanır, detaylandırılır ve uygulama süreci içinde verimlilik analizi sürekli yapılarak öğrencinin  akademik performansı  geliştirilir.
  • Öğretmenler sene başında öğrencilere hangi konuları öğreneceklerinin listesini verir ve bu konuların nasıl öğrenileceğine ilişkin yöntemlerini de aktarır.
  • Konular uygulamalı ve adım adım öğretilir/anlatılır, her ünite bitiminde zengin bir ölçme değerlendirme yapılır. Değerlendirme sonuçları öğrenciye ve veliye raporlanır. Bu raporlara göre öğrenciler önce rehberlik çalışmasına alınır, sonra da destekleyici uygulamalar ve telafi çalışmaları yapılır.
  • Öğrencilerin öğrenme ve çalışma biçimine göre öğrenme stratejileri kazandırılarak onların “psikolojik sağlamlığı” desteklenir, öğrenme sorumluluğu verilerek, ders çalışırken, ders dinlerken, “öğrenme akışı” içine girerler. Bu şekilde “derin öğrenmeyi” gerçekleştirmiş olurlar.
  • Öğretmenler bütün öğretim planlamalarını Z kuşağının özelliklerini dikkate alarak hazırlarlar.
  • Öğrencilerin gerek okulda gerekse sınavlara hazırlık sürecinde yaşadıkları sorunlar, öğrenilmiş çaresizlik sendromudur. PERMA Modeli’nde öğrenciler “öğrenilmiş iyimserlik, azim, umut ve kararlılık becerisi” kazandırılarak pozitif öğrenme yaşantıları kazandırılır. Böylece; stres, kaygı, korku gibi duyguları yaşamazlar.
  • PERMA Akademi’de öğrencilere, gelecekte edineceği mesleğin ve şimdi vereceği kararların önemi anlatılarak onların derslere odaklanması sağlanır.
  • İstenilen hedefe ulaşabilmek bir strateji ve plan işidir. PERMA Akademi’de öğrencilere doğru öğrenme, doğru çalışma gibi stratejiler öğretilir ve öğrencinin zorlandığı durumlarda psikolojik destek sağlanır.
  • PERMA Akademi’de öğrencilerin başarılı olması için “Well-Being, Psyhcologic Resilince,  Mindfulness” uygulamaları ile kaygı ve stres azaltılır, öğrenme ve motivasyonları artırılır.
  • PERMA Akademi’nin eğitim kadrosu; yenilikçi, alanının en iyisi, vizyon sahibi, eğitim ahlakını bilen ve uygulayan, dürüst, güvenilir, öğrenci ve ailesiyle empati ve iş birliği yapabilen öğretmenlerden oluşur. Öğrenme sürecinde, öğrenciler takipsiz, tek başına ve desteksiz bırakılırsa orada başarı olmaz.