Perma Modeli Eğitim


Kurumlarımızda kaynağını pozitif psikolojiden alan ‘’PERMA’’ modeli uygulanmaktadır. Perma eğitim kurumlarına ait eğitim modeli, farklı disiplinlerin kesişmesinden oluşan Multidisipliner / Transdisipliner ve eklektik dinamik yapıdır.

Kaynağı Martin Saligman’ın iyi oluş kuramına dayansa da diğer psikolojik ve pedagojik kuramlar ile diğer bilimlerin verilerinden de oluşmuş bir modeldir. Ancak insanı ve öğrencinin iyilik halini geliştirmeden yani 0’ı 10’a getirmeden doğru bir eğitim de yapılamaz öğretimde. Temel mantık budur. Önce öğrencileri sıfırdan 10’a getiriyoruz sonra öğrenmeye başlıyoruz.
“Perma modeli ” iyilik halini tanımlayan beş unsurun baş harflerinin birleşmesinden meydana gelen bir modeldir.
Pozitif Duygular (Pozitif Emotion ): Yaşamdan yaptığın işten doyum olma halini tanımlamaktadır. Yaptığımız işten keyif alma, haz ve memnuniyet, hoşlanma oluşturan yaşantılar bu unsur içinde yer alır. Pozitif duygular yaşamın ruhsal iyilik halimizi katkı sağlar.
Akış (Engagement): Bir işi yaparken, bir şeyle meşgul olurken zaman ve mekân unutacak kadar akış hali yaşıyoruz demektir. Akış yaşantısı içinde olmak ruhsal iyilik halimizin önemli bileşenlerinden biridir.
İlişkiler (Relationships): Başka insanlarla ilişki içinde olmak ruhsal iyilik halinin önemli bileşenlerinden biridir. Başkaları içinde yakın bağlar içinde olmak iyilik halimiz için gereklidir. Yalnızlık, sosyal izolasyon anlamındaki yalnızlık iyilik halini olumsuz etkiler.
Anlam (Meaning) : Hayatımızın anlamının olup olmaması da iyilik halimizi belirleyen unsurlardır. Hayatımızda bizden daha büyük/daha yüce bir şeyin parçası olmak isteğimizi gösterir. Öğrenciliğimiz anlamlı bir geleceğin, bir idealin parçasıysa ruh halimiz iyileşiyor. Tersine anlamsızlık ise iyilik halimize bozucu etki gösteriyor.
Başarı (Accomplishment): Bir şeyi başarma yaşantısı her insana iyi hisler, duygular hissettirir.

Eğitim problem odaklı değil iyileşme odaklıdır. Yani öğrencilere öğrenme ile ilgili olumlu duygular öğretilir.
Kurumda öğrenciler öğrenme seviyeleri ve öğrenmenin nörolojik düzeyleri öğretilir.
Öğrencilere, öğrenmenin 5N1K’sı öğretilir. Öğrenmenin önündeki engeller kaldırılır.
Perma eğitim kurumların öğrencilerin doğuştan getirdikleri güçlü yönlerinin olduğunu, bu güçlü yönlerin ortaya çıkarılmasının geliştirilmesinin okul, ders, sınav, hayat, iş başarısını artırdığı varsayımına dayanır.
Perma eğitim kurumlarında dersler: Sunum dersi + Uygulama dersi + Y. Nesil soru çözümü dersi + ödev dersi + tekrar biçiminde planlanır.
Perma eğitim kurumlarında dersler uygulamalı ve geri beslemeli şekilde işlenir.
Her ünitenin sonunda ölçme ve geri bildirimler sınavları yapılır.
Öğrencilerin öğrenme yolculuğunda öğrenecekleri kazanım listesi ve bu öğrenme listesine ait öğrenme alanları ve bu öğrenme alanlarının yöntem ve tekniği sunumları sınıflarda yapılır.
Bloom’un Tam öğrenme, Slavin’ in etkili öğrenme, bireyselleştirilmiş öğretim gibi pek çok öğretim modellerinden harmanlanmış teknikler uygulanır.
Öğrenciler, öğretmenler, veliler öğrenmeye başlamadan önce “İyi Oluş (Psikolojik Recilience)” eğitiminden geçerler.
Her öğrenme alanını ne tür konu olduğu ve nasıl anlatılacağı ve bu öğrenme alanına ait nasıl ölçme yapılacağı öğretilir.
Öğrencilere öğrenme sorumluluğu kazandırılır. Onlara “iyimserlik”, “iyi oluş”, “azim”, “akış”, “psikolojik sağlamlık” düşünceleri ve özellikleri öğrencilere kavratılır.
Öğrenme teknikleri olarak;
Sunuş tekniği sınırlı tutulur ve uygulamaya ağırlık verilir. Sunuş tekniğinde genelden özele doğru yol izlenir. Bilgi, düzeyi adım adım kavratılır. Konu, kazanım, açıklama, kanıtlar, örnek olay, zıtlıklar, benzerlikler, ek örnek ve değerlendirme yapılarak konu bitirilir.
Buluş yöntemine geçilir. Burada öğretmen öğrencilerine parçadan bütüne giden bilgiyi tekrar ettirir.
Konu kazanım listesi ünite ünite hazırlanıp her ünite bitiminde verilir. Her ünite bitiminde genel tekrar, genel değerlendirmeler yapılır ve bir sonraki üniteye öyle geçilir. Her sunu dersinde ve uygulama dersinde bol örnek, birebir uygulama, grup çalışması yapılır.
Perma eğitim kurumlarında bütün derslerde öğrenciyi pasif hale getirecek biçimde ders sunumu yapılmaz. Ders anlatma “sunum ve interaktif “olarak tanımlanır.
Sunum ya da sunuş uzun tutulmaz, temel kavramlar ve mantık verildikten sonra ünite kazanımlarını uygulama içinde verilir.
Uygulama dersinde, kazanım bilgileri yeni nesil sorularının çözümü, yeni nesil tartışma, yeni nesil soruyu analiz etme ve mantığı kavrama çalışmaları yapılır. Öğretmen burada soru çözme tekniklerini uygulamalı olarak öğrencilerine öğretir.
Ders işlenirken öğrencinin aktif katılımı sağlanır, öğrenme ve öğretmek odaklıdır.