Seminer/Konferans


Öğrencilere ve velilere yıl içerisinde her ay periyodik planlı seminer/konferans çalışmaları yapılır. Seminer konuları aşağıdaki gibidir.

Perma modeli eğitim
Yeni nesil öğretim sistemi
Türkiye’de ulusal sınavlar ve yapısı
Olumsuz koşullarda mutlu öğrenci yetiştirmek
21.yy da aile olmak
Okul aile ve pozitif psikoloji
Sınavların yapısı ve içeriği
Sınavlara doğru hazırlık
Sınav stratejileri
Stres azaltma programları
Umut terapileri
Rasyonel pozitif psikoterapiler
Sınavlara hazırlık ve psikolojik eğitim
Sınavlara hazırlıkta mindfulness
Türkiye’de ve dünyada meslekler
Öz düzenleme, Öz yeterlilik, öz güven