Sınav Psikolojisi


Ülkemizde çok çeşitli sınav uygulamaları vardır ve her sınavın kendine özgü özelliği vardır. Ergenlik çağında (9-18)yaş arasında uygulanan sınavlar öğrenci psikolojine diğer yaş grubuna göre daha fazla etkilemektedir. Sınav psikolojisi özgül bir ruhsal durumdur. Bu ruhsal durumu, duygusal süreçleri doğru yöneten öğrenciler sınavlarda daha başarılı olmaktadır. Sınav psikolojisini yönetmek bir nevi duyguları yönetmektir. PERMA MODELİ eğitim sisteminde öğrencilere “azmin kararlılık, akış, anda kalmak ve yargısızlık, psikolojik sağlamlık” eğitimleri verilerek sınavlara hazırlanırlar.