Sınavlara Hazırlanma


Sınavlarda başarılı olma bir strateji işidir. Klasik alışkanlıkla sınavlarda yüksek başarı beklenmez. Bu nedenle perma modeli eğitimde sınav hazırlığı öğrencilere özel olarak anlatılır. Sınavların yapı ve içeriği sınav sorularının özellikleri soruları çözme teknikleri zamanı kullanma soru çözme taktikleri duygu yönetimi stres azaltma programı “Mindful” öğrenme gibi özel bilgiler öğrencilere süreç içerisinde kazandırılır.

Sınavlara Psikolojik Hazırlık
Sınavlara hazırlanmak sadece ders çalışmakla olmaz. Ders çalışmak yerine “öğrenme kavramı” kullanılmalıdır. Sınavlara psikolojik hazırlık ise önce sınav algısı ile bir zihinsel gelişim gerektirir. Öğrenciler genellikle okulda dersi dinler ve test çözmeye yönelir. Oysa bu durum doğru bir sınav hazırlığı değildir. PERMA MODELİ eğitim sisteminde önce sınavların anlamı, ders içerikleri, her derse göre öğrenme yöntemi sınavların yapı ve içeriği süre kullanımı planlama konularında bir modele göre önce eğitimi verilir. Sonra öğrenciler hazırlanmaya ve öğrenme süreci içerisinde öğrenciler bu model kapsamında “öğrenme inzivalarına alınır. Dolayısı ile öğrenciler kariyer yolculuklarına psikolojik alt yapılarının güçlendirilmesi ile başlamış olurlar