Site Rengi


YENİ NESİL DERSLER

Anasayfa » YENİ NESİL DERSLER

Perma akademi adı üzerinde olduğu gibi kendine özgü bir öğretim ve eğitim modelidir. Kendine özgü bir felsefesi, kendine ait bir yöntem ve stratejisi olan özgün bir sistemin adıdır. Bu sistem Ömer Öcal tarafından üzerinde bilimsel çalışılmış ve deneyimle birleştirilmiş eğlektik bir sistemdir.

  • Perma akademide dersler ezberletilmez uygulamalı biçimde  öğretilir. Ders düzeyinde konu/kazanım haritaları hazırlanır. Konular bu haritalara göre adım adım ve uygulamalı olarak anlatılır.
  • Perma akademide ders konuları ve planları kazanım, süre, soru, test ve ölçüm / geri bildirimler, geri besleme esasına  göre adımlar izlenir.
  • Perma akademide neyin nasıl öğrenileceği/öğretileceği  öğretilir. Öğrencinin yapabileceği kadar uygulama  yapılır.
  • Dersler  öğrenme alanı / alt öğrenme alanı/ hücre ve alt hücrelere  planlanır,  öğretim süreci detaylandırılır, ona göre sunumlar yapılır. Dersler sunum şeklinde işlenir ve ders sırasında çoklu zeka modeli ve öğrenme stilleri kuramlarına göre ve sağlam bir değerlendirme yapılır. Değerlendirme  sonuçları veli ile öğrenci ile ayrı ayrı değerlendirilir.
  • Perma akademide sıcak ilgi içten diyalog ve öğrenciye destek amaçlı öğretim yapılır.
  • Perma Akademi’de hedef yüzde yüz başarıdır. Bunun için aktif ders işlenişi yanında öğrenciye koçluk ve özel  takip standart formlara göre belgeye kanıta dayalı yapılır.
  • Derslerin ve konularının başarı oranı sistemdeki bilgi haritasından takip edilerek yeterli başarıyı gösteremeyen öğrencilere kazanım tamamlama  çalışması yapılır.
  • Derslerden geri kalan, dersi yeterince anlamayan, sınavlarda yeterli performansı gösteremeyen, performansı yeterli olmayan öğrencinin önce sorunlarının altındaki neden kanıta dayalı tespit edilir, sonra konsültasyon yapılır, (rehberlik uzmanı- ders öğretmeni ve mentör) ona göre öğrenciye/gruba özel telafi çalışması uygulanır. Bu uygulamalarda  bir hekim hassasiyeti gibi davranılır. 

Her ünite sonunda yeni ünitelerin öğrenme alanları/ alt öğrenme alanları ve bu öğrenme alanlarının öğretim stratejileri belirlenir ve bu öğrenme alanlarının nasıl çalışılacağı ve nasıl öğretileceği de bir liste halinde öğrenciye ders başlamadan sunumu yapılır.