Seminerler ve Konferanslar

Öğrencilere ve velilere yıl içerisinde her ay periyodik planlı seminer/konferans çalışmaları yapılır. Seminer konuları aşağıdaki gibidir.

 • Perma modeli eğitim
 • Yeni nesil öğretim sistemi
 • Türkiye’de ulusal sınavlar ve yapısı
 • Olumsuz koşullarda mutlu öğrenci yetiştirmek
 • 21.yy da aile olmak
 • Okul aile ve pozitif psikoloji
 • Sınavların yapısı ve içeriği
 • Sınavlara doğru hazırlık
 • Sınav stratejileri
 • Stres azaltma programları
 • Umut terapileri
 • Rasyonel pozitif psikoterapiler
 • Sınavlara hazırlık ve psikolojik eğitim
 • Sınavlara hazırlıkta mindfulness
 • Türkiye’de ve dünyada meslekler
 • Öz düzenleme, Öz yeterlilik, öz güven