ANADOLU LİSELERİNİN ÖZELLİĞİ DİĞER LİSELERDEN FARKI
Anadolu lise türü hakkında bilgi vermeden önce bu liselerin kısa bir tarihçesi hakkında bilgi
vermek gerekir. Bugün proje kapsamında nitelikli okul olarak da nitelendirilen bu okul türü
aslında Türkiye de yabancı okullara alternatif olarak kurulmuş bir nevi yetenekli öğrencilerin
akademik gelişimini sağlamaya dönük programlandırılmıştır.
Anadolu liseleri, İlk defa 1955/1956 öğretim yılında eğitime başlamışlardır.
Kuruldukları yılda sayıları 6 adet olan bu okulların adı 1975 yılında bir genelgeyle 
Anadolu Lisesi  yapılmış, 1976 yılında da başka bir genelgeyle sayılarının
arttırılmasına karar verilmiştir. Bugün artık Anadolu Lisesi adını almış olan bu tür okulların
sayısı 1993 yılına gelindiğinde 193'ü bulmuş, 2011 yılında ise bazı genel liselerin de Anadolu
Lisesi olarak adlandırılmalarıyla bu sayı 1700'e kadar çıkarılmış bu arada yabancı dille yapılan
bazı derslerden vazgeçilerek ve ders saatlerinde azaltmalara gidilerek müfredatları genel
liselerin müfredatına eşitlenmiştir.
Anadolu Liseleri, ilköğretim üzerine hazırlık sınıfı bulunan veya bulunmayan ve
hazırlık sınıfı dışında en az 4 yıl öğrenim veren karma okullardır. Okulun amacı, öğrencilerin;
ilgi, yetenek ve başarılarına göre yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını, Yabancı dili,
dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmeleri şeklinde
programlanmıştır.
Anadolu Lisesi denildiği zaman akademik iddiası en üst düzeydeki öğrencilerin gittiği,
üniversite başarı oranları yüksek ve yabancı dil öğretimi konusunda özellikli olan okullar
anlaşılıyordu. 2005-2006 eğitim- öğretim yılında Genel Liselerin Anadolu Liselerine
dönüştürülmesi ile okulun niteliğinde zayıflama baş göstermiş olsa da bu okul türü başarılı
öğrencilerin tercih ettiği okul olarak niteliğinde fark atmaya devam etmektedir. Milli Eğitim
Bakanlığı, 2010’da kademeli olarak başlattığı genel liselerin Anadolu liselerine 
dönüştürülmesi sürecini 2013 yılı itibariyle tamamladı.  

2014-2015 Yılına kadar Anadolu Liselerinin sınıf mevcudu 30 kişiyi geçmezken, 2014-2015
eğitim öğretim yılından itibaren 34 kişiye çıkarılmıştır.2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından
itibaren de sınıf mevcudu sayısı 40 kişiye çıkarılmıştır. Hâlbuki 2012 yılında genel (düz)

liselerin sınıf mevcudu ortalaması 38 kişiydi. Bakanlık verilerine göre 2015-2016 eğitim ve
öğretim yılında 2 bin 322 Anadolu Lisesi bulunmaktadır. 2016 Yılı itibariyle Genel Lise diye bir
lise kalmamıştı! 2017-2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren bu liselerin bir kısmı ‘’Nitelikli
Lise’’ ye yani sınavla öğrenci alan lise konumuna dönüştürüldü.
Özetlemek gerekirse
NİÇİN ANADOLU LİSLERİNİ TERCİH ETMELİYİZ?
 Anadolu liseleri sınavla öğrenci almaktadır ve bu nedenle öğrenciler belli bir puan ya
da yüzdelik dilim üstünlüğüne göre öğrenci aldığından Yükseköğretim kurumları
sınavlarında akademik başarı diğer liselere göre daha yüksektir.
 Anadolu liselerinde okuyan öğrencilerin çalışma alışkanlıkları ve öz denetimleri diğer
lisede okuyanlara göre daha yüksek olduğu görülmüştür.
 Anadolu liselerin kültürel olanakları diğer liselere kısmen daha elverişlidir.
 Anadolu liselerinin öğretmen kadrosu tam olarak nitelendirilebilir.
 Anadolu liselerinde proje yapma olanakları desteklenmektedir.