YENİ NESİL FRANCHISE ve PERMA MODELİ EĞİTİM

 

EĞİTİMDE BİR DEVİR SONA ERECEK.

Perma Eğitim Kurumları

farkındalıklı, dayanıklı ve şefkatli eylemi gerçekleştirerek

 İçten dışa değişimi harekete geçmeleri için 

Güçlendiren özgün bir modele sahip okuldur.

 

Perma Modeli Eğitim Konsepti: Perma modeli eğitimde öğrenci, ailesi ve öğretmen “perma” eğitim modeli içinde alınır.  Eğitim sistemi  “Pozitif Eğitim” temeline dayanan Perma Modeli eğitimde, diğerlerinden farklı olarak psikolojik hazırlıkla başlanır. Planlamalar ve programlar yeni nesil paradigmaya göre tasarlanır. Yabancı dil,  yapay zekâ, eğlenerek öğrenme programları ile zenginleştirilir.  Perma Eğitim Kurumları bütün çalışmalarını özgün ve özel olarak tasarlar, uygular ve süreci bilimsel ölçütlerle takip eder ve ilgililer raporlamalar yapılır.

PERMA BİR İSİM DEĞİL EĞİTİM MODELİDİR.

Bütün okul düzeylerinde yabacı dil ağırlıklı eğitim verilir ve sağlam akademik bilgi ile eğitim yolculuğu devam eder. Öğrenciler hiçbir ulusal ve uluslararası sınavlarda zorluk çekmezler.  Her öğrenci bir projede yer alır ve toplumsal yaşama da aktif katılırlar. Öğrenciler hayata hazırlanmaz onlara hayat yaşatılır;  çünkü öğrenme denilen şey yaşayarak gerçekleşir.

Öğrenciler sınava hazırlanmaz her kademede her an sınava girecekmiş gibi hazırlanır yani sınav zamanı sınava hazırlanan tembel öğrencinin yaptığı gibi son anda çalışma telaşına girmez. Her sınıf düzeyinde bilgi kaybı önlendiği için öğrenciler her an sınava hazırdırlar böylece sınav stresini yaşamamış olurlar. Bütün bunlara rağmen Perma Eğitim Kurumları öğrencilerine ayrıca bir sınav programı hazırlar. Öğrenciler başka kurum ya da öğretmenden özel desteğe ihtiyaç duymaz. Perma Eğitim Kurumları her ay öğrenci ve velilere psikolojik destek programı uygular.

Perma Okulları “Dikkatli okul ”dur. Perma Okular Mindful Schoolls konseptinde eğitim uygulamalarını gerçekleştiren ilk ve tek kurumdur. Dünyada değişim yaratmanın en iyi adımının kendimizle ve üye topluluğumuzla dikkatli, kalp ve beyin merkezli ilişki içinde olduğuna inanıyoruz. İlk ve öncelikli hedefimiz Kendi farkındalığımızdan yola çıkarak öğretmen, öğrenci, velilerde farkındalık yaratarak ruh sağlığını güçlendirmektir.

 

 

 

PERMA EĞİTİM KURUMLARININ PROFESYONELLERİ

 İLE RAKİPSİZ OLMAK İSTİYORSANIZ

DENEYİM VE MODELİMİZ YOL GÖSTERİR.

 

PERMA EĞİTİM KURUMLARI ÇATISI ALTINDA BÜYÜMEK İSTEYENLERE

 • Perma Modeli Eğitim Politikaları
 • Perma Modeli Öğretim
 • Perma Modeli İletişim Modelleri
 • Koçluk Eğitimi (Bütün Öğretmen Ve Rehberlik Uzmanlarına)
 • Mindful Schools Programı Eğitimi Ve Sertifikasyonu
 • Okul Proje Uygulamaları Programı

ERD PSİKOLOJİ Kişisel ve Kurumsal Danışmanlık Merkezinde 60 Saatlik Eğitim Programı düzenlenir ve üye şubeler eğitime katılmayı kabul eder.

 

 • BİNA KOŞULLARI
 • Kurslar en az 10 derslik olmalı daha altında olmamalıdır.
 • Okullar MEB standartları yönergesine uygun olmalıdır.
 • Deneyimli öğretmen kadrosu olmalıdır.
 • Deneyimli yönetim kadrosu olmalıdır.
 • Kentin işlek caddesi üzerinde bulunmalıdır.
 • Kurs ve okullar Perma Konseptinde olmalıdır.

C – KURUMLARA VERİLECEK HİZMETLER

 • ÖN ARAŞTIRMA DESTEĞİ: Perma Eğitim Kurumlarına müracaat eden ve kurum açmak isteyen kurucu ya da kurucu temsilcisi başvuru sonucuna göre saha araştırılması yapılır ve bununla ilgili detaylı rapor ilgili görevliye sunulur.
 • Yerelde ya da il genelinde PR çalışmaları yürütülür. İtibar çalışmaları ve markanın yerel konumlandırılmasında yerel TV’lerde eğitim programları planlanır. Yerel kitle eğitim alanında uzman kadrolarımız tarafından konferans yoluyla eğitilir ve bu konferanslar tekrarlanır.
 • Karşılıklı mutabakat sonrasında Perma Konsepti kurs ya da okul mimari proje desteği verilir.
 • Resmi müracaatlar ve buna bağlı işlemler Özel Öğretim Kurumlarındaki işlemler takip edilir.

 

 • EĞİTİM/ ÖĞRETİM PLAMLAMASI VE DANIŞMANLIĞI
 • Perma Eğitim Kurumlarını Ar-Ge ve danışmanlık Merkezi olan ERD PSİKOLOJİ MERKEZİ ve EĞİTİMDE REHBERLİK DERGİSİ (egitimderehberlik.com) yazar ve bilim kurulu tarafından hazırlanan günlük/ haftalık/ aylık/ dönemlik/ yıllık öğretim planları, eğitim politikaları şubelerle paylaşılır.
 • Paylaşılan bu planların eğitimleri ilgili şubenin yönetim birimi, öğretim birimi ve diğer destek çalışanları ERD PSİKOLOJİ DANIŞMANLIK MERKEZİ PSİKOLOG VE PEDAGOGLARI (erdpsikoloji.com) tarafından ihtisas eğitimine tabi tutulur.
 • Bütün şube eğitim ve yönetim personeli “MİNDFUL SCHOOLS”, “PERMA MODELİ EĞİTİM” ve pozitif psikoloji eğitimine tabi tutulur ve eğitim sonunda eğitim sertifikası verilir.
 • PDR biriminde görev alacak personel “okullarda pozitif rehberlik” eğitiminden geçerler.
 • Kurumlar aylık olarak eğitim ve denetimden geçerler. Ve ilgili şube kurucusuna rapor verilir.
 • Kurumların aylık ve dönemlik eğitim programları standardize edilir.
 • Kurumla ilgili yerel itibar ve güven çalışması yapılarak kurumun bölgenin en itibarlı en güvenilir kurum olması için bilimsel çalışmalar yürütülür.

 

 

 • AKADEMİK DESTEK VE DANIŞMANLIK

 

 • Perma Eğitim Kurumlarında bütün çalışmalar bilimsel çalışmalara ve pozitif eğitim paradigmasına göre planlanır. Bu nedenle başka kurumların eğitim taklitçi uygulamalarıyla kıyası kabul etmez. Çünkü eğitim sektöründe işletmecilerin % 76’sı eğitim dışından olduğundan sistem kendi kendini zehirler haline gelmiş ve yeni bir modelde eğitim uygulamalarını zorunlu kılmıştır. Perma Eğitim Kurumlarının bütün ekibi PEDAGOJİ, PSİKOLOJİ, PDR kökenli akademisyenlerden oluşmaktadır.
 • Her kademede mevzuata bağlı kalınarak bütün derslerin öğretimi hassas planlanır, bu plana uygun pozitif yeni nesil öğretim yapılır.
 • Ders/ ünite/ konu öğretimi “yeni nesil” sisteme göre “ileriye- geriye” dönük olarak aktif öğretim sistemine göre yapılır.
 • Bütün derslerde “ustalaşarak” öğrenme yöntemi uygulanır.
 • Öğrenciler “Mindful öğrenme” programına tabii tutulur.

 

 • ÖLÇME – DEĞERLENDİRME SİSTEMİ VE DANIŞMANLIĞI

Eğitimde ölçme yoksa başarı da yoktur. Perma Eğitim Kurumlarında bütün süreçler ölçülür, değerlendirilir ve raporlanır. Bu nedenle:

 • Kurumlara “ünite kazanım sınavları” (her ünite sonunda uygulanır)
 • Ünite ödevleri (her ünite bitiminde)
 • Tarama ve ölçme sınavları
 • Yetenek sınavları (temel beceri ölçme )
 • Genel “yeni nesil” deneme sınavları
 • Hız denemeleri
 • Kamp sınavları

Sınav öncesi yoğun sınav uygulamaları gibi pek çok ölçme araçları uygulanır ve merkez tarafından uygulamaların raporlarının karşılaştırılması yapılır. Şubeler arası ders başarı analizleri yapılır ve ilgili şubeye raporlanır.

 • PDR/ PSİKOLOJİK KONGRE/ KONFERANS/ SEMİNER DESTEĞİ VE DANIŞMANLIĞI

Perma Eğitim Kurumları şubeleri gerek velilere gerekse öğrencilere seminer desteğini kimden alacağını, hangi konuda konferans vereceğini düşünmez.

 • Şubelerin öğrenci, veli seminerleri yıllık takvimde belirtildiği gibi aylık belirlenmiş psikolojik temalara göre planlanır ve ERD PSİKOLOJİ MERKEZİNİN PSİKOLOGLARI VE EĞİTİMDE REHBERLİK DERGİSİNİN YAZARLARI TARAFINDAN VERLİR.
 • Şubenin bulunduğu il ya da bölgede halka açık şube adına konferans, kongre düzenlenir.
 • Yerel TV’lerde kurum adına eğitim programları düzenlenir ve uzman desteği sağlanır.
 • Rehberlik kılavuzları, broşürleri ERD PSKOLOJİ tarafından hazırlanır
 • Her şubelerde” MİNDFUL ÖĞRENME” programı uygulanır.
 • Stres ve kaygı çalışmaları uzman psikologlarca yürütülür.
 • Her iki ayda bir şubelere “EĞİTİMDE REHBERLİK DERGİSİ” gönderilir.
 • Sınav öncesi sınav gruplarına “öğrenme inzivaları” MİNDFULNESS EĞİTİMENİ ÖMER ÖCAL tarafından uygulanır böylece öğrenciler stressiz sınava girmiş olurlar.
 • Rehberlik uzmanları Stres Azaltma Programına (MBSR) alınır. Her şubeden bir uygulayıcı yetiştirilir.

 

 • REKLAM PR VE MEDYA DESTEĞİ VE DANIŞMANLIĞI
 • Perma Eğitim Kurumları reklam yapmaz. Sadece kurum uygulamalarını toplumla paylaşır. Kendini ve kurum başarısını ifade etme hakkını kullanır. Bunu da dürüst güvenilir, doğruluk, açıklık ilkelerine göre uygular.
 • Perma Eğitim Kurumları yerel ve ulusal eğitim programları ile marka ve şubeleri öne çıkarır.
 • Şirketimizin bünyesinde yer alan ulusal EĞİTİMDE REHBERLİK DERGİSİ’ nde şube tanıtımları yapılır.
 • Bütün sosyal medya hesaplarında tanıtım ve uygulamalar yapılır.
 • Bütün şubeler reklam tasarımları Perma Ajans tarafında yapılır.
 • BUNLARDAN EN ÖNEMLİSİ PERMA EĞİTİM KURUMLARI KALİTELİ EĞİTİM-ÖĞRETİM HİZMETİYLE KULAKTAN KULAĞA YURT ÇAPINDA DUYULUR.

 

 • FİNANS VE HUKUK DANIŞMANLIĞI
 • Perma eğitim kurumları tabela satan ilkel zihniyete karşıdır. Nitelikli eğitim- öğretim ve psikolojik hizmet desteği sağlayıcısıdır.
 • Bu nedenledir ki şubelerini para kazanacak birim olarak görmez ve görülmesine de karşı çıkar. Bu nedenle şubelere finans uzmanlarımız bizzat danışmanlık yapar. Gelecek vizyoner araştırmalarıyla şubeye destek veriri. Şubeler hiçbir konuda yalnız bırakılmaz.
 • Perma Eğitim Kurumlarını avukatları şubelerimizin bütün hukuki süreçlerini takip eder.
 • Hukuk birimi şube yönetici ve kurucularına eğitim-öğretim mevzuatı ve diğer kurumsal iş ve işlemlerde eğitim verir danışmanlık yapar.

BİLGİ GÜÇTÜR, BİLGİ EGEMEN OLMAKTIR.

BİLGİ DENEYİMLE BİRLEŞİYORSA

RAKİPSİZSİZSİNİZ.

 • ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI STANDARTLARI
 •  Okulların kullanım hakkının tamamı okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olan binalarda açılması esastır. Bahçenin en az 500m2 olması istenmektedir.
 •  Bu okulların bina kontenjanları; bahçeye, merdiven uzunluğuna, laboratuvar büyüklüğüne, derslik büyüklüğüne, tuvalet sayısı, tavan yüksekliği, merdiven uzunluğu gibi çeşitli kriterlerle birlikte tespit edilmektedir.
 • Koridor genişlikleri, koridorlara açılan derslik kapılarına göre değişiklik göstermekte olup minimum 150 cm’dir.
 • Okul bahçesi binanın zemin ve bahçe katı dışında tören yapmaya uygun en az 250 m2 genişlikte olmalıdır.
 •  Okul projelerinde, sağlık odası, veli görüşme/bekleme alanı/odası, ibadethane, asansör, çok amaçlı salon, yemek salonu, kapalı beden eğitimi salonu ve kütüphane ortak kullanılabilmektedir.
 • Derslik ve diğer ders yapılan bölümlerin pencere alanlarının büyüklük ölçüleri standartlar ölçüsünde olmalı ve pencerelerin binanın dış cephesinde bulunması ve doğal havalandırmayı sağlaması gerekmektedir. Yeterli aydınlatma ve merkezi havalandırma sistemi bulunan okullarda laboratuvar, uygulama atölyesi, kapalı spor salonu ve beden eğitimi salonlarında pencere şartı aranmaz.
 • Okullarda güvenlik kamera sistemi bulundurulması zorunludur. Ancak, derslik ve ders yapılan bölümler, öğretmenler odası, yönetici ve diğer çalışma/dinlenme odaları, rehberlik odası, kütüphane, spor salonu, yüzme havuzu, tuvalet lavabo, ibadethane ve benzeri birimlerin içini görecek şekilde güvenlik kameraları yerleştirilemez.

PERMA EĞİTİM ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME MERKEZİ DİREKTÖRLÜĞÜ

PAYDAŞ KURUMLAR

1-ERD POZİTİF PSİKOLOJİ MERKEZİ

www.erdpsikoloji.com

2- EĞİTİMDE REHBERLİK DERGİSİ

www. egitimderehberlikdergisi.com

ADRES VE İLETİŞİM

Çankaya Mah. Çankaya Cad. No:6/3 Kat:1 Markiz Apt. Çankaya/ANKARA

(0312) 4391991

erd@erdpsikoloji.com

omerocal70@gmail.com